iMOU Life PC

imou lite vtxa 1q

iMOU Life PC + Hỗ trợ quét dò tìm thiết bị imou   + Thêm thiết bị vào phần mền imou   + Nhập thiết bị thủ công bằng mã SN   + Xem lại các video đã lưu trên thẻ nhớ SD hay HDD ( ổ cứng )   + Hỗ trợ dịch vụ

Lắp Đặt Camera Giảm Giá 25%