Lắp Đặt Hệ Thống Camera Cho Căn Hộ Phức Hợp

mô hình cần lắp đặt camera cho căn hộ phức hợp

Giải Pháp Lắp Đặt Camera Quan Sát Cho Căn Hộ Phức Hợp

Tòa nhà của bạn là nơi Bạn cần cảm thấy an toàn nhất. Dòng sản phẩm Camera Quan Sát tại Viễn Thông Xuyên Á, cùng các giải pháp phù hợp, được thiết kế để bảo vệ bạn từ cổng trước đến lối vào tòa nhà, trên nền tảng công nghệ phù hợp với từng mô hình cụ thể sẽ cho những hiệu suất hoạt động vượt trội, khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn.

Các Tính Năng Chính Của Hệ Thống Camera Quan Sát Tòa Nhà

Những Mô Hình Hệ Thống Camera Cho Căn Hộ Phức Hợp

Analog

Lắp Đặt Camera Cho Căn Hộ Phức Hợp – Quy Mô Nhỏ

lắp đặt camera, lap dat camera

Quy Mô Căn Hộ Phức Hợp Vừa Và Lớn Có (Phòng điều khiển trung tâm)

lắp đặt camera, lap dat camera

Trung Bình Và Quy Mô Lớn Có ( Các Trạm Bảo Vệ Phân Tán Giám Sát)

lắp đặt camera, lap dat camera

Network

Mô Hình Network (Thay thế toàn bộ hệ thống Analog) Trong Lắp Đặt Camera Cho Căn Hộ.

lắp đặt camera, lap dat camera

Mô Hình Network Mở Rộng Cho Căn Hộ Phức Hợp

lắp đặt camera, lap dat camera